Promocja Wiosenna w STORMmedia

                           REGULAMIN  PROMOCJI

  • 1.   Promocja Wiosenna w STORMmedia jest organizowana przez STORM media sp. z o.o.  i  skierowana jest do nowych Abonentów podłączonych w technologii GPON
  • 2.   Promocja skierowana jest do osób zamieszkałych na terenie wybranych osiedli na terenie Aleksandrowa Łódzkiego na których jest możliwość podłączenia w technologii światłowodowej GPON
  • 3.   Promocja trwa od 15.03.2016 do odwołania.
  • 4.   Promocja polega na przyznaniu ulgi cenowej w miesięcznym opłacie abonamentowej oraz ulgi na instalacji w stosunku do cen przy umowie na czas nieokreślonej zgodnych z aktualnie obowiązującym cenniku.
  • 5.   Umowa zawierana jest na czas określony 24-miesięcy, w ramach promocji – obowiązuje cena 49zł lub 79zł, instalacja jedynie 49zł w przypadku chęci zawarcia umowy 12-miesięcznej lub na czas nieokreślony ceny wynoszą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  • 6.   STORM media zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
  • 7.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez STORM media dla Abonentów.
  • 8.   Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.stormmedia.pl oraz w siedzibie STORM media, ul. Pańska 8, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Regulamin_promocji_wiosennej wersja PDF

ulotkawiosenna